Woningmarkt in de regio Haaglanden 2e kwartaal 2021

Woningaanbod neemt verder af in 2021

Het woningaanbod in Nederland is nog verder gekrompen. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het 2e kwartaal 2021 van de NVM. Opnieuw registreert de NVM forse prijsstijgingen die voortkomen uit de verder toegenomen schaarste en een stijgend percentage overbiedingen op woningen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Nederland steeg in het 2e kwartaal van 2021 naar € 410.000,=. Dit is een stijging ten opzichte van het 2e kwartaal 2020 van bijna 20% en daarmee de grootste stijging sinds 1995 toen de metingen zijn gestart. Door het lagere aanbod zijn circa 12% minder bestaande koopwoningen in Nederland verkocht dan in het 2e kwartaal van 2020. De krapte-indicator voor bestaande 
woningen in Nederland komt in het 2e kwartaal 2021 gemiddeld uit op 1,4 terwijl deze een jaar geleden nog 2,6 was. De koper kan dus wederom uit minder dan twee huizen kiezen en dat aantal is opnieuw teruggelopen. Voor een gemiddeld rijtjeshuis is de krapte-indicator zelfs slechts.

In het 1e kwartaal van 2021 werden in Nederland ongeveer 2 van de 3 verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Dit kwartaal is dat opnieuw verder opgelopen en gaat inmiddels driekwart van de woningen boven de vraagprijs weg. De NVM wordt geregeld verrast door steeds hogere opbrengsten waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt. De grens wordt verder verlegd en het einde lijkt zoek. Daarmee is het feest voor verkopers want kopers gaan steeds verder om met succes te kunnen kopen. Dat leidt tot twee gelukkige partijen, namelijk de winnende koper en de tevreden verkoper. Tegelijk blijven ook een veelvoud van teleurgestelde en gefrustreerde bieders als verliezers achter. Die frustratie richt zich dan al gauw op de NVM-makelaar. De NVM maakt zich dan ook boos over negatieve berichtgeving, gebaseerd op ervaringen van mensen die niet hebben kunnen kopen. De NVM-makelaars zijn professionele dienstverleners. De NVM-aankoopmakelaar staat voor het belang van de koper en de NVM-verkoopmakelaar doet dat voor de verkoper. De enige uitweg uit de impasse van de krappe markt is slagvaardig, snel en slim bouwen en daarmee het marktaanbod verruimen aldus de NVM.

De cijfers die de NVM vandaag presenteert, overtreffen opnieuw eerdere uitkomsten. Dit is het resultaat van de economische oerwet van vraag en aanbod die ook op de huizenmarkt een zwaar stempel drukt. Het aanbod droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen. Op de woningmarkt in Nederland is het gekte alom en zolang de politieke agenda niet aansluit op de realiteit blijft de markt zo krap als hij nu is. De ‘fear of missing out’ is heel groot. In die markt doen de NVM-makelaars hun uiterste best om hun opdrachtgever te helpen: de woningbezitter óf de woningzoekende. In deze markt stokt de doorstroming. Kopers willen eerst kunnen kopen voordat ze hun eigen huis durven verkopen. Hier roept de NVM de lokale-, provinciale- en rijksoverheid opnieuw op om de regie op de vastgoedmarkt te pakken en niet meer los te laten. Dan groeien we hopelijk de komende jaren weer door naar een stabiele markt waarbij de NVM-makelaars hun klanten tevreden kunnen stellen en de erkenning krijgen die bij hun vakmanschap hoort. 

Regionale stijging
Nooit eerder werd, als gevolg van de beperkingen van Covid, de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. Dat uit zich in de stijgende belangstelling voor het landelijke gebied en de  toegenomen mobiliteit in de totale woonmarkt. In vergelijking met het 2e kwartaal 2020 noteert een deel van Noord-Nederland sterk gestegen verkoopprijzen tot 30%, bijvoorbeeld in de regio’s stad Groningen, Oost Friesland en de kop van Overijssel. 

In Den Haag, Rotterdam en Utrecht stegen de prijzen met ruim 20% in vergelijking met een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de regio Amsterdam is met +14% duidelijk beter ten opzichte van 2020. Ook het aantal verkopen in de regio  Amsterdam is met 14% gestegen. 

Bestaande woningbouw in Nederland in cijfers
• Er werden ruim 34.000 woningen verkocht, in het 2e kwartaal van 2021, 12% minder dan in het 2e kwartaal 2020 en daarmee is het een tegenvallend voorjaar. Op jaarbasis verkochten NVM-makelaars ruim 149.000 woningen;
• De transactieprijs komt in het 2e kwartaal van 2021 uit op € 410.000,=, een stijging op jaarbasis van bijna 20%. Dit is de eerste keer dat de grens van € 400.000,= wordt gepasseerd. Het is daarmee de hoogste procentuele stijging sinds 1995 toen de metingen startten;
• Opnieuw is de prijs van vrijstaande woningen het hardst gestegen: 23,4% in een jaar tijd naar € 618.000,=; appartementen zijn het goedkoopste woningtype; de prijs steeg in een jaar tijd met 20% naar € 344.000,=. Tussenwoningen zijn met € 353.000,= gemiddeld iets duurder.
• Van de woningen werd 78% boven de vraagprijs verkocht, gemiddeld werden alle verkochte woningen 8,2% boven de vraagprijs verkocht; 
• Het duurt nu gemiddeld 24 dagen voor een woning is verkocht. Dat is de kortste periode ooit.

Huidige aanbod in Nederland
• Nederland kende nog nooit een krappere bestaande koopwoningmarkt dan nu met een krapte-indicator van 1,4;
• In 1995 startte de meting van te koop staande woningen. Halverwege het 2e kwartaal 2021 (peildatum 15 mei) stonden nog geen 15.500 woningen te koop. Dit is het laagste aantal ooit sinds 1995 en 53% minder dan een jaar terug.  Vergeleken met het 1e kwartaal van 2021 is het bijna 12% minder;
• De vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning komt uit op € 483.000,=, een stijging ten opzichte van het 2e kwartaal van 2020 van 10 %;
• De looptijd van het aanbod, dus de tijd in dagen dat een woning gemiddeld te koop staat, is nu 70 dagen. Dat is bijna een maand korter dan in het 2e kwartaal 2020 toen de looptijd 98 dagen was.

Nieuwbouwwoningen in Nederland
• In het 2e kwartaal 2021 verkochten NVM-makelaars bijna 24% meer nieuwbouwwoningen dan een jaar eerder. Het gaat om circa 9.200 nieuwbouwwoningen; 
• Het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is met 9.500 woningen ruim een derde lager dan een jaar eerder. Dit is het laagste aantal sinds de start van de registratie in 2013. In het tweede kwartaal van 2021 zijn 9.700 nieuwbouwwoningen te koop gezet, wat 5% minder is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar;
• De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 9% toegenomen tot gemiddeld € 450.000,= in het 2e kwartaal 2021. Een jaar eerder was dit nog € 403.000,=.

De cijfers in onze regio
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 2e kwartaal 2021 7,9% meer woningen (1.105 woningen) verkocht t.o.v. het 2e kwartaal 2020. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 16,3% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2021 € 433.800,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 17,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,9%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 2e kwartaal 2021 25 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Delft is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 een stijging in transacties (223 woningen) van 7,4%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 20,8% meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2021 € 392.500,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsstijging van 23,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 9,1%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 2e kwartaal 2021 30 dagen welke gelijk is gebleven t.o.v. een jaar geleden.

In het Westland zijn t.o.v. het 2e kwartaal 2020 29,4% minder woningen verkocht (153 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 4,8% minder woningen verkocht. Het Westland laat een prijsstijging zien van 16,9% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een stijging van 4%. De gemiddelde transactieprijs is € 455.600,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 28 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 0,7% (121 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 7,2% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 19,6% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 6,9%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 353.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 28 dagen versus 29 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gestegen met 35,6% (108 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 14,2% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 20,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 0,1%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 1.006.900,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 79 dagen versus 132 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 16,6% (239 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 0,2% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 20,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 6,1%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 364.200,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 29 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gestegen met 1,9% (235 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 35,3%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 16,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 6,8%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 482.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 23 dagen en is gelijk gebleven t.o.v. een jaar geleden. 

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 21,1% (92 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 10,3% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn  gestegen met 17,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 504.200,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 25 dagen versus 30 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is t.o.v. het 2e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 19,9% (99 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 4,6% meer woningen verkocht. De prijs t.o.v. een jaar geleden is gestegen met 21% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 3,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 494.700,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 26 dagen versus 42 dagen t.o.v. een jaar geleden.