joost van vliet

Joost van Vliet

Home in the Hague area

How can we help you?

Schriftelijkheidsvereiste particuliere verkoper en professionele koper

Wanneer een particuliere koper een tot bewoning bestemde onroerende zaak koopt, kan de verkoper (mits die ook particulier is!) zich ook beroepen op het schriftelijkheidsvereiste. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011. In de navolgende uitspraak beroept de particuliere verkoper zich ook op het schriftelijkheidsvereiste, maar is de koper een professional. Via de telefoon hadden zij mondelinge overeenstemming bereikt, maar de volgende dag bedenkt verkoper zich. De rechter doet een uitspraak over de vraag in hoeverre de particuliere verkoper medewerking moet verlenen aan de levering.

Search

In our offer

Listings