Energielabel nodig voor plaatsing op funda

Per 1 januari 2021 wordt de wetgeving voor het energielabel aangescherpt. Het wordt verplicht om een geldig energielabel te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van een woning.

Dit betekent dat als je woning door een makelaar op funda wordt gezet of op Facebook wordt geplaatst, er altijd een energielabel bij moet worden getoond. Doe je dit niet dan riskeer je een boete. Je kan dus niet meer wachten tot vlak voor het moment van overdracht bij de notaris om een (definitief) energielabel aan te vragen.

Er zijn wel wat uitzonderingen mogelijk, zoals onder andere bij monumenten. Je makelaar kan je hier meer over vertellen.

Verkoper / verhuurder is verantwoordelijk

De verplichting om dit label te verstrekken en te (laten) publiceren ligt bij jou als verkoper of verhuurder. Bij het niet nakomen hiervan kan een boete worden opgelegd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). De boete bedraagt nu nog 170 euro (voor woningeigenaren), maar zal waarschijnlijk per 1 januari aanstaande worden verhoogd.

Energielabel aanvragen

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt ook het energielabel zelf en de aanvraag van een energielabel. Het energielabel wordt dan bepaald op basis van NTA 8800. Het nieuwe label geeft meer inzicht in de energiezuinigheid van een woning en in de verbetermaatregelen op het gebied van energiezuinigheid en comfort.

Voor de aanvraag van dit nieuwe energielabel schakel je een gediplomeerde energieprestatie adviseur in. Deze adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een opname ter plaatse (in de woning) en registreert het label. De kosten van het nieuwe label zijn hoger dan het huidige vereenvoudigde label.

Naar aanleiding van een op 9 december aangenomen amendement gaat de Minister onderzoeken of het mogelijk is het nieuwe label vanaf 1 juli 2021 (weer) digitaal aan te vragen.

Uit bovenstaande blijkt dat in ieder geval van 1 januari tot en met 30 juni 2021 het nieuwe label niet online aangevraagd kan worden. Het huidige (vereenvoudigde) energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd en blijft 10 jaar geldig na afgiftedatum.

De verplichting tot adverteren geldt niet alleen voor woningen maar voor alle vastgoedobjecten die labelplichtig zijn.

Moeite met aanvragen?

Je makelaar kan je uiteraard dit jaar, maar ook na 1 januari, ondersteunen bij de aanvraag.