Een hoge of lage WOZ-waarde, wat is beter?

Een hoge of juist een lage WOZ-waarde, wat is gunstiger voor u?

Op de eerste dag van het jaar berekent de gemeente de WOZ-waarde van uw huis. Een hoge WOZ-waarde betekent in de regel dat uw huis veel waard is, maar dat is niet per se gunstig. Wat zijn de voor- en nadelen van een hoge of een lage WOZ-waarde?

De voordelen van een hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde is gunstig als:

 1. U uw huis wilt verkopen
  De WOZ-waarde is een schatting die de gemeente maakt van de marktwaarde van uw huis. Een hoge WOZ-waarde kon vroeger een voordeel zijn als u uw huis wilde verkopen. Potentiële kopers kunnen de WOZ-waarde meenemen bij het bepalen van hun (openings)bod. In de huidige woningmarkt is dat voordeel minder van toepassing. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de marktontwikkeling in het jaar ervoor. Door de sterk gestegen huizenprijzen is de WOZ-waarde nu minder maatgevend voor de verkoopwaarde. De WOZ-waarde van uw woning is kosteloos op te vragen bij het WOZ-waardeloket..
 2. U minder hypotheekrente wilt betalen
  Als uw hypotheekschuld hoog is ten opzichte van de woningwaarde (bijvoorbeeld 100% van de woningwaarde) rekenen banken vaak een opslag op de hypotheekrente. U betaalt dan dus een hoger rentepercentage dan als u hypotheek bijvoorbeeld maar de helft van de woningwaarde is. Als uw WOZ-waarde is gestegen, kan de bank bereid zijn om de risico-opslag te verlagen. Dit kunt u navragen bij uw eigen bank. Als u een NHG-hypotheek hebt, kan dit helaas niet.

De nadelen van een hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde is minder fijn als u lekker wilt blijven zitten waar u zit en geen plannen hebt voor een tweede hypotheek. Dat heeft vooral te maken met belastingen die u moet betalen.

 1. Gemeentelijke belastingen stijgen
  De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) die u moet betalen, en ook hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting. Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning.
 2. U betaalt meer inkomstenbelasting
  De Belastingdienst ziet uw woning als een soort ‘inkomen in natura’, omdat u uw huis (deels) zou kunnen verhuren en u dan zelf geen huurwoning meer hoeft te betalen. Daarom moet u, indien u een koophuis bezit, bij de belastingaangifte een bepaald bedrag opgeven: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van uw huis (in 2022 geldt 0,45% voor de meeste woningen). Als de WOZ-waarde dus hoger is, betaalt u ook meer inkomstenbelasting.
 3. Erf- en schenkbelasting stijgt
  Erf u een woning, pand of stuk grond, of wordt het u geschonken? De WOZ-waarde wordt verplicht gebruikt voor de waardeopgave voor de erf- en schenkbelasting. Wederom: hoe hoger de waarde, hoe hoger het bedrag aan te betalen belasting.

De voordelen van een lage WOZ-waarde

In principe zijn de nadelen van een hoge WOZ-waarde hetzelfde als de voordelen van een lage WOZ-waarde. U betaalt dus minder belasting. Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen en watersysteemheffing, de inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting.

De nadelen van een lage WOZ-waarde

Ook hier geldt: de nadelen van een lage WOZ-waarde zijn de voordelen van een hoge WOZ-waarde. Wilt u uw huis verkopen? Dan krijgt u er waarschijnlijk minder geld voor als uw WOZ-waarde is gedaald. En hoopte u op minder hypotheekrente, of wilt u een tweede hypotheek op uw huis? De bank kan twijfelen aan de waarde van uw huis en u geen tweede hypotheek verstrekken als deze lager is geworden. Wilt u graag uw huis verkopen maar is uw WOZ-waarde – volgens u ten onrechte – gedaald, dan kunt u bezwaar aantekenen.

Kortom: een hoge WOZ-waarde heeft meer nadelen dan voordelen. Dat geldt helemaal als u een NHG-hypotheek hebt. U kunt dan namelijk geen korting op uw hypotheekrente krijgen door een gestegen WOZ-waarde.

Bron: Funda