Corporaties verplicht tot huurverlaging

Dit blijkt uit de plannen die vandaag in de Miljoenennota werden gepresenteerd. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat een wetsvoorstel indienen om de huurverlaging voor elkaar te krijgen.

260.000 huurders

Het gaat naar schatting om 260.000 huurders, die ‘te duur scheefwonen’. Zij krijgen als het plan doorgaat een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand. Ollongren: ‘Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden. Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.’

Vestzak, broekzak

In totaal is er met de huurverlaging 160 miljoen euro gemoeid, meldt haar departement. De woningcorporaties hoeven 200 miljoen euro minder aan verhuurderheffing te betalen, een bedrag dat de woningcorporaties ieder jaar gezamenlijk moeten afdragen aan het Rijk. Met de rest kunnen de corporaties hun investeringen op peil houden om huizen te bouwen en te verduurzamen.

Maatwerk

In het Sociaal Huurakkoord in 2018 was al afgesproken dat er maatwerk komt voor huurders voor wie de huur te hoog wordt. Voor huurders in de vrije sector die in de knel komen door de coronacrisis, wordt ook maatwerk bedacht. Zij moeten zich tot hun verhuurder wenden om bijvoorbeeld opschorting, kwijtschelding of verlaging van de huur te krijgen.