Mient: herinrichting

De gemeente gaat delen van de Mient, Abrikozenstraat, Appelstraat en Albardastraat opnieuw inrichten. In dit gebied komen extra parkeerplaatsen. In delen van straten geldt straks een rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook komt er meer groen en wordt het riool vervangen.

Dit gebeurt er
  • Er komen ongeveer 70 extra parkeerplaatsen rond de kruising Thorbeckelaan-Appelstraat-Albardastraat, langs de Mient, Laan van Eik en Duinen, de Abrikozenstraat en de Ananasstraat.
  • Winkelgebied Korte Appelstraat en Albardastraat wordt veiliger door snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur.
  • Er komen drempels.
  • Parkeren wordt veiliger door nieuwe inrichting van de parkeerplaatsen
  • De groenstrook langs de begraafplaats Eik en Duinen wordt een ecologische zone.
  • Bij de brede stoep tussen Kornoeljestraat en Laan van Eik en Duinen komt extra groen.
  • In de Mient, Appelstraat en Albardastraat wordt de riolering vervangen.
  • Aanpassingen in de Thorbeckelaan.
  • Bijna overal in deze straten komen nieuwe lantaarnpalen.
Aantal bomen blijft gelijk

De gemeente wil zoveel mogelijk bestaande bomen behouden. Dit kan helaas niet altijd. Soms komt dat doordat de bomen ziek zijn. Ook moeten er bomen weg om het verouderde riool te kunnen vervangen. Daarnaast is ruimte nodig voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Hierdoor moeten bepaalde bomen weg. Voor elke boom die wordt weg gehaald plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk. Zo blijft het aantal bomen hetzelfde.

Planning

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herinrichting van de Mient. Op dit moment wordt aan een definitief ontwerp gewerkt. De uitvoering start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 en duurt ongeveer 1 jaar.

Meer informatie

Neem bij vragen over het ontwerp contact op met de omgevingsmanager van de gemeente, de heer P.C. den Braber: