Landrestraat 197, Den Haag

Landrestraat 197 vraagprijs  € 350.000 k.k.


TOP appartement met penthouse allure | Den Haag Zuid, Landréstraat 197, 6-hoog | vraagprijs € 350.000,-- k.k.

WOONBELEVING
Dit comfortabele appartement ligt op de bovenste verdieping van een karakteristiek Haagsch flatgebouw uit de jaren zestig, met ‘n voor die tijd royale hoogte van 2,60 meter, dat naar de toenmalige maatstaven luxueus was uitgevoerd.
De woning ademt een modern klassieke sfeer uit, is goed onderhouden en is naar de eisen van de tijd meermalen gerenoveerd en rolstoel toegankelijk.
Het appartement heeft de allure van een penthouse. Zo loopt de parketvloer door over de gehele woning (uitgezonderd de slaapkamer). En, in het verlengde van de living - gescheiden door een kastenwand met aan weerszijden kamerhoge glazen deuren - is een atelier / werkruimte ingericht met een uitloop naar het balkon waar de ochtendzon opkomt, die tevens de woonkamer bereikt.
De living en dining liggen over de gehele breedte van de woning met vol uitzicht op de kleurenpracht van de ondergaande zon, kenmerkend voor wonen aan zee. De keuken met een natuurstenen aanrechtblad en een zespits cuisinière biedt de culinaire liefhebber voldoende mogelijkheden.
Omdat het de hoogste woning betreft is de privacy beleving optimaal. De warmte en geluidsisolatie zijn van een goed niveau. De opvolgende renovaties hebben verbeteringen van de woning én de flat als geheel gegarandeerd.
De ligging van dit appartement in het complex is gunstig, namelijk op voldoende afstand van de doorgaande weg zodat vooral de rust en het uitzicht op de luchten en de hemel domineert.

WOONMOGELIJKHEDEN
Deze woning is zowel geschikt voor gezins bewoning als voor bewoning door een single of stel. Het huidige atelier kan als werkkamer, praktijkruimte maar ook als tweede slaapkamer worden gebruikt.
De aansluiting op de functionele voorzieningen (zie hieronder) in Den Haag maken de verschillende woonmogelijkheden realistisch.

INDELING
De gesloten portiek voor 12 woningen (2 x 6) sluit aan op het eigen parkeerterrein. Het portiek is voorzien van een mozaïek kunstwerk, binnenplanten, een videofoonsysteem, een trap en lift naar de woonverdiepingen.
De entree van het appartement bestaat uit een ruime hal met parketvloer, garderobekast, toilet met fontein, waarin een kast met de opstelplaats van de elektrische boiler.
De geheel betegelde badkamer voorziet in een douchecabine, een wastafel met spiegel en opbergruimte. In een vaste kast is de aansluiting voor zowel een wasmachine als een droger.
De slaapkamer ligt op het oosten en komt uit in de hal, heeft vrij uitzicht en is voorzien van een brede kledingkast en luxaflex zonwering (blijven aanwezig).
De keuken is voorzien van een 6 pits cuisinière met afzuigkap, grill en brede oven, een natuurstenen aanrechtblad waaronder een vrieskast met drie laden, een koelkast en een tweede natuurstenen werkblad. Er zijn voldoende wandcontactdozen voor keuken apparatuur.
De L-vormige woon-/eetkamer (living/dining) is georiënteerd op de ondergaande zon en is voorzien van interne zonwering (blijft aanwezig). Het uitzicht is in de richting van de kust, Kijkduin en de Vogelbuurt. In de living bevindt zich een vaste kast, geschikt om bijvoorbeeld wijn in te bergen.
Het huidige atelier ligt in het verlengde van de living en kan ook als werk- of slaapkamer worden gebruikt.
Het appartement heeft aan de oostzijde een balkon van circa 5 meter lengte en 1,5 m breed, waar het (huidig) atelier en keuken op uitkomen.
De woning is rondom voorzien van isolatieglas (HR++), heeft een goed geïsoleerd dak, een moderne video intercom, een lift voor vier personen, een private berging op de begane grond, een parkeergelegenheid op eigen terrein en een gemeenschappelijke besloten fietsenberging.

Voor de afmetingen van de kamers verwijzen wij u graag naar de plattegronden.

SPECIFICATIES
• Energielabel C.
• Hoogwaardige dakisolatie.
• Interne zonwering in alle ruimten.
• Volledig rolstoel toegankelijk, zowel buiten als binnen de woning.
• Het appartement is gelegen op eigen grond.
• Woonoppervlakte bedraagt circa 97 m².
• De inhoud van het appartement is ca. 309 m³.
• De rioolheffing 2022 bedraagt € 154,50.
• 7/347ste aandeel in de VVE gemeenschap.
• Actieve Vereniging van Eigenaren, bijdrage € 322,92 per maand inclusief € 60,--voorschot stookkosten.
• Elektra bestaat uit 6 groepen waarvan 3 groepen met aardlekschakelaar.
• Verwarming middels blokverwarming.
• Warmwatervoorziening middels elektrische boiler (eigendom).
• De onderhoudssituatie van het sanitair en de keuken is goed.
• De onderhoudssituatie binnen is zeer goed.
• De onderhoudssituatie buiten is zeer goed.
• Het appartement is rondom voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas (HR++).
• De lood- /asbest- en ouderdomsclausules zijn van toepassing.
• Het ontwerp is van architecten J. Wils en F. Ottenhof.*staat op de monumentenlijst.
• Bouwjaar 1965.
• Model NVM-koopakte van toepassing.
• Aanvaarding in overleg.

NABIJGELEGEN FUNCTIES
WINKELS - Het direct nabij gelegen winkelcentrum ligt op 4 minuten lopen. Verder zijn er de volgende winkelmogelijkheden: winkels aan het Alphons Diepenbrockhof, winkelcentrum Loosduinen en het de Savornin Lohmanplein.
NATUUR - De nabijgelegen mogelijkheden naar buiten en natuur zijn onder meer het Landgoed Meer en Bos, de Bosjes van Pex, de duinen, het strand en de zee.
STAD - De badplaats Kijkduin en de stad Den Haag, met haar restaurants en musea en meer, zijn gemakkelijk met eigen en openbaar vervoer bereikbaar.
OV - Het openbaar vervoer in de stad begint voor de deur via Randstadrail lijn 3 via Den Haag Centraal Station met als eindpunt Zoetermeer. Met de auto zijn er de uitvalswegen via de Westlandroute en de Hubertustunnel naar de A4 en A13.
SCHOLEN / SPORT - Nabij gelegen zijn de Europese, Duitse en Franse en International School of The Hague, meerdere basisscholen, christelijk, openbaar en vrijescholen en diverse sportfaciliteiten zoals tennis, voetbal, hockey, honk-/softbal, paardrijden en handbal.

KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
Sectie : H
Nummer : 6046
Appartementsindex : 43

VOORBEHOUD - De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

CONTACT INFORMATIE
De verkoop van deze woning verloopt via makelaardij Joost van Vliet, Distelvinkenplein 9, 2566 GH Den Haag, telefoon 070-365.00.00.

+++++++++ In English +++++++

DESCRIPTION
TOP apartment with penthouse allure | The Hague South, Landréstraat 197, 6-high | asking price € 350.000.—buyers cost.

LIVING EXPERIENCE
This comfortable apartment is located on the top floor of a characteristic Hague apartment building from the 1960s, with a generous height of 2.60 meters for the time, which was luxuriously designed by the standards of the time.
The house exudes a modern classic atmosphere, is well maintained and has been renovated several times according to the requirements of the time and is wheelchair accessible.
The apartment has the allure of a penthouse. The parquet floor continues throughout the entire house (except the bedroom). And, as an extension of the living room - separated by a wall of cupboards with floor-to-ceiling glass doors on both sides - a studio / workspace has been furnished with an exit to the balcony where the morning sun rises, which also reaches the living room.
The living room and dining area span the entire width of the house with a full view of the beautiful colors of the setting sun, characteristic of living by the sea. The kitchen with a natural stone worktop and a six-burner cuisinière offers the culinary enthusiast plenty of options.
Because it is the highest house, the privacy experience is optimal. The heat and sound insulation are of a good level. The subsequent renovations have guaranteed improvements to the house and the flat as a whole.
The location of this apartment in the complex is favorable, namely at a sufficient distance from the main road so that the tranquility and the view of the skies and the sky dominate.

HOUSING POSSIBILITIES
This house is suitable for family living as well as for occupancy by a single or couple. The current studio can be used as an office, practice room, but also as a second bedroom.
The connection to the functional facilities (see below) in The Hague makes the various housing options realistic.

LAYOUT
The closed porch for 12 homes (2 x 6) connects to the private car park. The portico features a mosaic artwork, indoor plants, a videophone system, a staircase and elevator to the residential floors.
The entrance of the apartment consists of a spacious hall with a parquet floor, wardrobe, toilet with fountain, in which a cupboard with the location of the electric boiler.
The fully tiled bathroom has a shower cubicle, a washbasin with mirror and storage space. In a closet is the connection for both a washing machine and a dryer.
The bedroom is located on the east and opens into the hall, has an unobstructed view and is equipped with a wide wardrobe and blinds (remain present).
The kitchen is equipped with a 6 burner cuisinière with extractor hood, grill and wide oven, a natural stone countertop including a freezer with three drawers, a refrigerator and a second natural stone worktop. There are sufficient wall sockets for kitchen equipment.
The L-shaped living/dining room (living/dining) is oriented to the setting sun and is equipped with internal blinds (will remain). The view is towards the coast, Kijkduin and the Vogelbuurt. In the living room there is a fixed cupboard, suitable for storing wine, for example.
The current studio is an extension of the living room and can also be used as a work or bedroom.
The apartment has a balcony on the east side of approximately 5 meters in length and 1.5 m in width, which leads to the (current) studio and kitchen.
The house is equipped with insulating glass (HR ++) all around, has a well-insulated roof, a modern video intercom, an elevator for four people, a private storage room on the ground floor, parking on site and a shared private bicycle shed.
The dimensions of the house are indicated on the floor plans.

SPECIFICATIONS
• Energy label C.
• High-quality roof insulation.
• Internal sun protection in all areas
• Fully wheelchair accessible, both outside and inside the house.
• The apartment is located on private land.
• Living area is approximately 97 m².
• The content of the apartment is approximately 309 m³.
• The sewerage charge for 2022 is € 154.50.
• 7/347th share in the VVE community.
• Active Owners Association, contribution € 322.92 per month including € 60.-- advance heating costs.
• Electricity consists of 6 groups, 3 of which have an earth leakage circuit breaker.
• Heating by block heating.
• Hot water supply by electric boiler (owned).
• The maintenance situation of the sanitary and kitchen is good.
• The maintenance situation inside is very good.
• The maintenance situation outside is very good.
• The apartment is equipped with plastic frames with double glazing (HR ++).
• The lead/asbestos and age clauses apply.
• The design is by architects J. Wils and F. Ottenhof. *is on the monument list
• Year of construction 1965.
• Model NVM purchase deed applies.
• Acceptance in consultation.

NEARBY FEATURES
SHOPS - The directly adjacent shopping center is a 4-minute walk away. There are also the following shopping options: shops at the Alphons Diepenbrockhof, the Loosduinen shopping center and the Savornin Lohmanplein.
NATURE - The nearby opportunities for outdoor activities and nature include the Landgoed Meer en Bos, the Bosjes van Pex, the dunes, the beach and the sea.
CITY - The seaside resort of Kijkduin and the city of The Hague, with its restaurants and museums and more, are easily accessible by private and public transport.
Public transport - Public transport in the city starts in front of the door via Randstadrail line 3 via The Hague Central Station with the end point at Zoetermeer. By car there are the roads via the Westlandroute and the Hubertustunnel to the A4 and A13.
SCHOOLS / SPORTS - Nearby are the European, German and French and International School of The Hague, several primary schools, Christian, public and Waldorf schools and various sports facilities such as tennis, football, hockey, baseball/softball, horse riding and handball.

CADASTRAL INFORMATION
Municipality of The Hague, Loosduinen district
Section : H
Number : 6046
Apartment index : 43

RESERVATION - The Measurement Instruction is based on NEN2580. The Measuring Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

CONTACT INFORMATION
This property is sold through real estate agency Joost van Vliet, Distelvinkenplein 9, 2566 GH The Hague, telephone 070-365.00.00.

Locatie

[ { "address": "Landrestraat 197", "zipCode": "2551 AG", "city": "Den Haag", "lat": 52.0615599, "lng": 4.2290955, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Kenmerken

Vraagprijs
€ 350.000 k.k.
Status
Verkocht
Oplevering
In overleg

Bouw

Soort appartement
Portiekflat, Appartement
Woonlaag
6
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1965
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend
Bijzonderheden
Toegankelijk voor ouderen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
97m²
Inhoud
309m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Aantal verdiepingen
1
Voorzieningen
TV-Kabel, Lift

Energie

Energielabel
C
Isolatie
Dubbel glas, Vloerisolatie
Warm water
Elektrische boiler eigendom
Verwarming
Blokverwarming

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht
Balkon
Ja
Schuur
Inpandig
Faciliteiten schuur
Voorzien van elektra

Garage

Documenten

Plattegronden

Bekijk verloop van de zon

Afspraak of contact

Wilt u meer weten over deze woning of een bezichtiging plannen? Bel of mail ons of vul het formulier in.


Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Heeft u een vraag?
Bel ons (070) 365 00 00
of mail info@joostvanvliet.nl

Vergelijkbare woningen