MAATREGELEN JOOST VAN VLIET MET BETREKKING TOT CORONAVIRUS

Met de uitgebreide maatregelen die zijn aangekondigd voor de beperking van de verspreiding van het coronavirus door premier Rutte en het RIVM, zijn door Joost van Vliet makelaars o.g. ook maatregelen getroffen op dit gebied. Deze maatregelen zullen wij zolang het nodig is handhaven. 

Al onze dienstverlening blijft uiteraard gewoon doorgaan. De binnendienst is telefonisch en online bereikbaar. Fysieke afspraken op kantoor worden bij voorkeur vervangen door telefonische afspraken.

De makelaars zullen gewoon bezichtigingen blijven doen, echter wel beperkt en onder voorwaarden die we vooraf bekend maken aan de kijkers.

Voor uw informatie hebben wij vanuit de NVM het volgende advies ontvangen inzake het Coronavirus.

Advies NVM inzake Covid 19: Doorgaan voor nu, maar voorzichtigheid geboden!

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt door ons land. Vanavond hebben het Algemeen Bestuur, directeur en verenigingsmanager vergaderd over de laatste ontwikkelingen en mededelingen vanuit het kabinet. Aanvullend op het onderstaande volgt morgen nadere informatie en uitwerking.

Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen bezichtigingen plaatsvinden. Echter, onder stringente voorwaarden.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.

Verder geldt het advies om wat digitaal of telefonisch kan, ook op die wijze te doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken. Bij het plannen van fysieke contacten wordt nadrukkelijk geadviseerd om vooraf bij kopers en verkopers en alle andere betrokkenen actief te informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Daarnaast wordt geadviseerd om bij fysieke bijeenkomsten het aantal personen zoveel mogelijk te beperken. Groepsbezichtigingen en Open Huizen raden we af.

Kantoren hoeven nu niet te sluiten, maar conform het advies van het Rijk, adviseren wij dat medewerkers zoveel mogelijk thuis werken.

Let wel, het kan zijn dat er regionaal afwijkende richtlijnen worden opgesteld door lokale of provinciale overheden. Het Algemeen Bestuur beseft dat dit een ingrijpend advies is, maar noodzakelijk gezien de snelle verspreiding van het Covid 19 virus.

Crisisnummers

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Joost van Vliet makelaars o.g.