In nagedachtenis aan Joost F. van Vliet

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-directeur en oprichter
Joost F. van Vliet. Een schok voor eenieder die hem gekend heeft. Een groot gemis voor al zijn dierbaren.

Wij wensen zijn familie en dierbaren alle kracht toe om dit verlies een plaats te geven. We zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen die we aan hem bewaren.

Ons kantoor zal op woensdag 22 juni a.s. vanaf 14.30 uur gesloten zijn.